Healing Tao

Healing Tao is een prachtig systeem dat middels allerlei oefeningen, qigongs en meditatie bijdraagt aan ons fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden. Healing Tao is gebaseerd op oude taoïstische principes en grote verdienste van Mantak Chia. Het is een natuurlijk weg die ons helpt onszelf te ontplooien en ontwikkelen in onze eigen tijd en tempo.

De basis van de trainingen is de innerlijke glimlach waarbij je leert om met zachtheid naar binnen te kijken. Hierdoor word je bewuster van je lichaam. Daarnaast werken we in de lessen met de 6 helende klanken en de kringloop ( het kleine universum). We werken ook met diverse warming-up oefeningen, meditaties en visualisatie technieken.

boom
rozebloem

De effecten van het beoefenen van Healing Tao zijn onder andere:

  • beter geaard voelen
  • meer bewust- zijn in je lichaam
  • energieker worden
  • steviger in jou leven gaan staan
  • je midden /centrum gaan voelen /ervaren
  • in contact komen met je verlangens, je gevoelens, diegene die je in essentie bent
  • meer rust ervaren